yeknəsəq

yeknəsəq
f.ə. bir üsulla, bir cür, bir qayda ilə (iş, hərəkət və s. haqqında); zəngin olmayan, hamısı eyni cür olan

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • yeknəsəq — sif. <fars.> 1. Eyni ilə birbirinə oxşayan, eyni tərzdə, eyni şəkildə olan, eyni cür səslənən, bir birindən qətiyyən ayrılmayan; yekrəng. . . İçəridən <Mehribanın> yeknəsəq və zil səsi eşidildikdə Zeynalın sanki vücudunu titrətdi. S.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yeknəsəqlik — is. Yeknəsəq şeyin hal və keyfiyyəti; yekrənglik. Musiqinin yeknəsəqliyi. Həyatın yeknəsəqliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • adi — sif. <ər.> 1. Adət halına keçmiş, gündəlik, hər vaxtkı. Adi hal. Adi işlər. Adi qayda. // Həmişəki. Ən çətin zamanlarda Əsgər kişi öz kitabxanasını adi səliqəsi ilə saxlamışdı. M. C.. Günəş qalın buludları yırtıb hər tərəfə işıq saçanda,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • birtonlu — sif. Bir tonda olan, yeknəsəq, yekrəng …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cırcırama — is. zool. Əlvan qanadları uçarkən cır cır səsi verən uzungövdəli cücü. Cırcırama yaz, bahar; Nəğmə oxur biqərar. A. S.. Xoş sükut içində yalnız cırcıramaların aramsız, yeknəsəq səsi eşidilirdi. İ. Ə.. Yayın cırcıramasında – yayın ən isti çağında …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çətir — is. 1. Günəşdən, yağışdan qorunmaq üçün əllə baş üstündə tutulan günlük; yağmurluq, zontik. Onların gözündə nə rəngli eynək; Nə də başlarında əlvan çətir var. B. V.. Əlində alabəzək bir çətir olan qız maşına yaxınlaşdı. H. Seyidbəyli. // məc.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • darıxdırıcı — sif. Cansıxıcı, ürəksıxan, çox maraqsız; yekrəng, yeknəsəq. Darıxdırıcı iş. Darıxdırıcı söz. Darıxdırıcı həyat …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • darıxdırıcılıq — is. Darıxdırıcı şeyin hal və keyfiyyəti; cansıxıcılıq, ürəksıxıcılıq, çox maraqsızlıq, yeknəsəqlik. Söhbətin darıxdırıcılığı. İşin darıxdırıcılığı. – Evlərin təhər töhüründə bir darıxdırıcılıq vardı. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dartmaq — f. 1. Bir şeyi əli və ya başqa şeylə tutub özünə tərəf və ya kənara çəkmək. Arabaçı atları saxladı, düşdü yerə və başladı atların o qulağından, bu qulağından dartmağa. C. M.. Həkim qolumdan tutub dartdı. . M. C.. Ayaz kəskin bir hərəkətlə atın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözyorucu — sif. Yeknəsəqliyi, rənglərinin uyğunsuzluğu və s. yə görə gözü yoran, çox baxmaq mümkün olmayan. Gözyorucu boz səhra …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”